Arhivă Newsletter

Grup ţintă

Grupul ţintă al proiectului „Carieră de succes în învăţământul preuniversitar prin implementarea de programe de formare inovative!” este format din cadre didactice/personal didactic din învăţământul preuniversitar şi cadre didactice din învăţământul universitar, astfel:

 

ID

Grup ţintă

Valoare

1

Experţi în crearea de materiale didactice de învăţare, testare şi evaluare

6

2

Tineri absolvenţi sub 35 ani debutanţi în cariera didactică

904

3

Cadre didactice/personal didactic din învăţământul preşcolar (ISCED 0-6)

623

4

Cadre didactice/personal didactic din învăţământul primar (ISCED 0-6)

1183

5

Cadre didactice/personal didactic din învăţământul profesional şi tehnic
(ISCED 0-6)

467

6

Cadre didactice/personal didactic din învăţământul secundar inferior
(ISCED 0-6)

2377

7

Cadre didactice/personal didactic din învăţământul secundar superior
(ISCED 0-6)

1400

8

Formatori - pentru formarea profesională continuă şi educaţie şi formare profesională iniţială

24

9

Experţi în eleborarea/revizuirea curriculei

6

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
 
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro