Arhivă Newsletter

Rezultate anticipate

Rezultatele aşteptate şi indicatorii de rezultat (IR) obţinuţi în urma desfăşurării activităţilor proiectului "Carieră de succes în învăţământul preuniversitar prin implementarea de programe de formare inovative!" sunt:

 

IR: cel puţin 300 de accesări/număr de newsletter

IR: cel puţin 3000 de broşuri de prezentare distribuite în unităţi şcolare din regiunile Sud-Muntenia şi Sud-vest

IR: cel puţin 3000 de postere distribuite în unităţi şcolare din regiunile Sud-Muntenia şi Sud-vest

IR: creşterea cu 50% a calităţii programului de formare elaborat/furnizat în proiect

IR: un raport de cercetare finalizat distribuit în minim 1000 exemplare

IR: cel puţin 6040 de absolventi

IR: cel puţin 15% cadre didactice debutante certificate

IR: 2 ghiduri utilizate ca resursă de învăţare în proiect

IR: 1 raport de analiză reglatorie pentru calitatea programului de formare derulat în proiect

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
 
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro