Arhivă Newsletter

Obiective

Obiectivul general este îmbunătăţirea accesului şi a participării cadrelor didactice din învăţămăntul preuniversitar din regiunile Sud-Muntenia şi Sud-Vest la oportunităţi de formare continuă în domenii prioritare de reformă în educaţie (TIC, abilitare curriculară şi psihopedagogică), prin intermediul unui program multiregional de formare continuă inovativ, bazat pe resurse digitale şi prin iniţierea sustenabilă a instrumentelor managementului programelor de formare continuă.

 

Obiectivele specifice sunt:

 

Proiectul se înscrie în Axa Prioritară 1, Domeniul Major de Intervenţie 1.3 prin:

 

 

Proiectul contribuie la dezvoltarea resurselor umane din învăţământul preuniversitar din regiunile Sud-Muntenia şi Sud-Vest prin creşterea accesului la informaţie, consiliere metodică şi formare continuă, prin crearea unei comunităţi online, fiind astfel aliniat cu obiectivul general al POS DRU prin dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţa a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă.

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
 
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro