Arhivă Newsletter

Conţinutul dosarului personal al cursantului

  1. Formular individual de înscriere
  2. Fişă de înscriere ECDL
  3. Adeverinţă tip
  4. Formular de înregistrare a grupului ţintă
  5. Declaraţie de consimţământ
  6. Copie CI
  7. Copie certificat de naştere
  8. Copie certificat căsătorie (dacă este cazul)
  9. Copii acte de studii: bacalaureat/licenţă + masterat/doctorat/studii postuniversitare

Notă: Toate documentele menţionate vor fi perforate şi îndosariate într-un dosar de plastic. Nu sunt necesare foliile de plastic şi nici capsarea lor.

Documente utile inscriere Dolj (3071 accesari)

Achizitii ISJ Dolj - partener 1

Formular oferte materiale promotionale (2437 accesari)

Formular oferte servicii hoteliere si restaurant (2336 accesari)

Invitatie la achizitia de materiale promotionale (2398 accesari)

Invitatie la achizitia de servicii hoteliere si restaurant (2241 accesari)

Suporturi de curs programe de formare

Curs "Managemetul clasei de elevi - gestionarea situaţiilor de criză" (19521 accesari)

Curs "Metode interactive de predarea, învăţare, evaluare" (80986 accesari)

Curs "Proiectarea curriculum-ului centrat pe competenţe" (24728 accesari)

Rapoarte de evaluare a calităţii programelor de formare

Raport calitate ECDL Seria I Dolj (3116 accesari)

Raport calitate ECDL Seria II Dolj (2362 accesari)

Raport calitate ECDL Seria III Dolj (1863 accesari)

Studiu de cercetare

Studiu de cercetare (3076 accesari)

Analiza ex-post ECDL - seriile I-III

Analiza ex-post ECDL - seriile I-III (2341 accesari)

Apel selectie ETS

Apel selectie ETS (2024 accesari)

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
 
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro